logo
seach
دانلود آهنگ سیامک عباسی ارباب

متن آهنگ ارباب سیامک عباسی

خون میچکید از لب های بابا ♪◦ که پیش چشماش رو نیزه ها رفت ♫ بدون حتی یه قطره ی آب ♬ شنیدم اباب رو نیزها رفت ♪◦ چجوری بعد تو بابا بگو آروم بگیرم ♬ نمیخوام زنده باشم کاش منم با تو بمیرم ♫ چجور طاقت بیار دیدنت رو نیزه ها رو ♪◦ نمیدونم چجور پنهون کنم این گریه ها رو ♬ قلب سیامو ببخش ♫ خود خواهیامو ببخش ♪◦ درسته بد بودم ولی قبولم کن ♫ من دیگه خسته شدم از بدی های خودم ♬ درسته آلودام ولی قبولم کن ♬ تو جان من هستی جانان من هستی ♪◦ من بی کسو کارم ♫ خودت پناهم باش ♬ تو شاه شاهانی تسکین این جانی ♪◦ محتاج دستاتم خودت پناهم باش ♬ چجوری بعد تو بابا بگو آروم بگیرم ♫ نمیخوام زنده باشم کاش منم با تو بمیرم ♪◦ چجور طاقت بیار دیدنت رو نیزه ها رو ♫ نمیدونم چجور پنهون کنم این گریه هارو ♪◦ ـــــــــــــــ|SevilMusic|ـــــــــــــــ

#آهنگآلبوممدت‌زمان