logo
seach
دانلود آهنگ صمیمی‌ترین رفیق از مصطفی راغب

آهنگ صمیمی‌ترین رفیق از مصطفی راغب

هنرمند:مصطفی راغب
سبک:پاپ ایرانی
Download Music BY : Mostafa Ragheb | Samimitarin Rafigh With Text And 2 Quality 320 And 128 On audium

متن آهنگ صمیمی‌ترین رفیق مصطفی راغب

ﻫﺮﭼﻘﺪ دور ﺷﺪم ﺑﺎز آﺧﺮش زور ﺗﻮ ﻣﻴﺮﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
رﻳﺸﻪ داری ﺗﻮ دﻟﻢ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﻗﻴﺪﺗﻮ زد
ﺗﻮ ﺣﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﭼﻘﺪ ﭘﺮﺗﻢ ازت
ﻫﻴﭽﻰ ﺟﺰ اﺳﻤﺖ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﻋﻮض ﻧﻜﺮد
ﺣﺴﻴﻦ ای ﺷﻪ ﺑﺎوﻓﺎ ﺣﺴﻴﻦ ای ﭘﻨﺎه ﻋﺎﺷﻘﺎ
ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺗﺮﻳﻦ رﻓﻴﻖ ﻣﻦ ﺟﺰ اﻳﻦ در ﺑﮕﻮ ﺑﺮم ﻛﺠﺎ

ﺗﻮ ﺻﺪای ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎروﻧﻰ ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻧﻰ ﻛﻪ واﺳﻢ ﻣﻴﻤﻮﻧﻰ
دﻟﻢ ﺑﺎزم ﭘﻴﺸﺖ اوﻣﺪ ﻣﻬﻤﻮﻧﻰ
ﻣﻘﺼﺪی ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮﻛﻰ ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﻠﺪی ﺗﻮ
زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺑﺮام ﺑﺮﻫﻮﺗﻪ
ﻋﺸﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻋﻠﻨﻰ ﺷﺪ
ﻋﻠﻤﺖ ﺑﺎلا ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن ﺣﺴﻴﻦ
ﻋﻠﻤﺖ ﺑﺎلا ﺟﺎن ﺟﺎﻧﺎن ﺣﺴﻴﻦ
رﻳﺸﻪ ﻛﺮد ﻋﺸﻘﺖ ﺗﻮ ﻛﻞ دﻧﻴﺎ ﺣﺴﻴﻦ